Nesymetrický mezon

17.7.2013

Čtvrtý druh subatomární částice vykazuje nedokonalou symetrii se svou antičásticí. CP-parita vychází z toho, že pokus by neměl být rozeznatelný od svého zrcadlového obrazu, pokud jsou všechny částice nahrazeny antičásticemi. Od doby kdy byla v roce 1964 objevena první výjimka, pátrali fyzici po dalších případech odchylky od tohoto pravidla. Činnost pracovníků v CERNu nedaleko Ženevy vedla k objevu asymetrie při sledování rozpadu subatomárních částic Bo-mezonů, které jsou tvořeny z elementárních částic zvaných podivné (strange) kvarky a ze spodních (antibottom) kvarků. Identifikace odchylky „conjugation parity“ v těchto mezonech potvrdila předpověď částicové fyziky, avšak výraznější odchylky je třeba objevit pro vysvětlení toho, že hmota převládá ve vesmíru nad antihmotou.

Odeslat komentář k článku "Nesymetrický mezon "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nesymetrický mezon " e-mailem

Diskuse/Aktualizace