Neutronový detektor

6.3.2015
Schéma reakce neutronu s jádrem boru.

Uhlík s amorfní strukturou pokrytý vrstvou izotopu boru 10B slouží jako dobrý detektor neutronů. Protože nenesou žádné náboje, jejich detekce není tak snadná. Zároveň je užitečné mít vhodné zařízení k dispozici, už kvůli nelegálnímu obchodu s radioaktivním materiálem. Jádro atom 10B zachytí neutron a přemění se na nestále jádro 11B. Uvedené číslo vpravo nahoře před symbolem prvku znamená celkový počet protonů a neutronů (nukleonů) v konkrétním atomovém jádře. 11B je nestabilní, takže rychle dojde k jeho rozpadu na jádro atomu hélia 4He, tedy částici záření alfa, a jádro atomu lithia 7Li (Schéma viz obr.). Letící alfa částice excituje atomy inertního plynu, ve kterém je detekční materiál uzavřen, a ten začne luminiscencí vyzařovat viditelné záření detekovatelné pouhým okem. Jde o mnohem jednodušší princip, než dosavadní konstrukce, které využívaly obtížně dostupného 3He. Nový detekční materiál připravil Christopher Lavelle z Johns Hopkins University spolu s kolegy fyziky z University of Maryland a National Institute of Standards and Technology.

 
Odeslat komentář k článku "Neutronový detektor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neutronový detektor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace