Neznámá kosmická událost

17.7.2012

Koncentrace 14C v letokruzích je indikátorem aktivity kosmického záření, protože se produkuje interakcí vzdušného dusíku s kosmickými neutrony. Tato analýza provedená na dvou japonských cedrech z období 750-820 našeho letopočtu ukazuje prudký vzrůst 12 ‰ 14C v letech 774-775, což je dvacetinásobek běžných hodnot. Příčina tohoto jevu však zůstává neznámá, protože nejsou důkazy žádné exploze supernovy nebo velkého slunečního výbuchu z té doby.

akademon.cz 17.7.2012: Bylo by jistě zajímavé provést stejnou analýzu i u jiných srovnatelně starých stromů, což nemusí být úplně snadné. Jednak jich je málo, jednak by jejich majitelé odběrem vzorků pro analýzu nemuseli být vůbec nadšeni.

nuclear 23.7.2012: Jeden americký diskutér našel v jakési kronice zmínku o "červeném kříži" na obloze, byl viditelný jen velmi krátce v tom roce. Vyrojila se spekulace, že to mohla být hypernova, kterou záhy zakrylo na delší čas Slunce.

Odeslat komentář k článku "Neznámá kosmická událost "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Neznámá kosmická událost " e-mailem

Diskuse/Aktualizace