Nositelé medaile Učené společnosti České republiky pro rok 2007

29.5.2007
logo Učené společnosti

Učená společnost zřídila Medaili za zásluhy o rozvoj vědy ke svému 10. jubileu (v roce 2004), aby ocenila především ty osobnosti, které se významně zasloužily o její vznik a další rozvoj. Medaili dosud obdrželo 11 vážených členů Učené společnosti a dále in memoriam český mecenáš Bohuslav Jan Horáček, zakladatel cen Praemium Bohemiae. Letos byli medailí oceněni RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. za průkopnickou práci v oblasti hmotnostní spektrometrie obecně, zvláště pak za zásadní příspěvky k aplikaci hmotnostně spektrometrických přístupů na studium problémů v organické chemii, prof. RNDr. Pavel Kratochvíl, DrSc. za mimořádné zásluhy o rozvoj makromolekulární chemie, RNDr. Svatopluk Krupička, DrSc. za své celoživotní vědecké dílo a organizační činnost, jimiž se významně zasloužil o rozvoj fyzikálních věd, zejména fyziky kondenzovaných systémů, prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. za své pionýrské práce v oblasti výzkumu regenerace eukaryotních buněk.

Odeslat komentář k článku "Nositelé medaile Učené společnosti České republiky pro rok 2007 "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nositelé medaile Učené společnosti České republiky pro rok 2007 " e-mailem

Diskuse/Aktualizace