Nová forma biologické produkce kyslíku

27.4.2010

Dosud byly známy tři způsoby, jak biologicky vyrábět kyslík: oxygenní fotosyntéza, respirace chlorečnanů a detoxikace reaktivních forem molekul kyslíku. Skupina autorů z Nizozemí, Francie, Německa a Austrálie nyní popsala čtvrtý způsob tvorby molekulárního kyslíku, který je možná významný z geochemického i evolučního hlediska. Stalo se tak při metagenomické sekvenaci obohacené mikrobní kultury spojující anaerobní oxidaci methanu s redukcí dusitanu na molekulární dusík. Celková reakce vypadá takto:

3CH4 + 8NO2 + 8H+ = 3CO2 + 4N2 + 10H2O

s krokem od NO2 k NO a posléze k N2 + O2, který teprve reaguje s methanem. Zřejmě je umožněna bakterií Methylomirabilis oxyfera. Tento objev souvisí s cyklickým zpracováním dusíku a methanu v prostředí, a protože oxidy dusíku vznikly už na rané Zemi, je tu možnost, že kyslík byl k dispozici mikroorganismům dříve, než vznikla oxygenní fotosyntéza.

akademon.cz 27.4.2010: Nizozemský vědecký tým z Radboud Universiteit v Nijmegenu za spolupráce Australanky Dr Margaret Butler University of Queensland zjistili, že bakteriie Methylomirabilis oxyfera žije hojně v usazeninách na dně odvodňovacích vodotečí, tedy v prostředí velmi chudém na kyslík.

Odeslat komentář k článku "Nová forma biologické produkce kyslíku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová forma biologické produkce kyslíku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace