Nová generace antibiotik

7.9.2007

Andrimid je hybridní neribosomální peptid-polyketidové antibiotikum, které bylo izolováno z několika různých typů bakterií. Jde o nanomolární inhibitor bakteriální acetyl-CoA-karboxylázy, což vede k blokádě prokaryontní biosyntézy mastných kyselin. Pracovníci Harvardské lékařské fakulty ukázali, že jeden z enzymů, hrajících úlohu v syntéze andrimidu, je transglutamináza, která katalyzuje tvorbu rozhodující amidové vazby. Práce naznačuje, že enzymy podobné transglutamináze z dalších mikroorganismů mohou být použity při syntéze „nepřirozených” antibiotik, která jsou aktivní proti rezistentním bakteriálním patogenům.

Odeslat komentář k článku "Nová generace antibiotik "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová generace antibiotik " e-mailem

Diskuse/Aktualizace