Nová hodnota pro přitažlivost

11.10.2013

V posledních letech se objevilo několik hodnot pro G (gravitační konstanta), které byly poměrně odlišné. Nyní byla publikována hodnota z pařížské Kanceláře pro váhy a míry, totiž G = 6,67545 x 10-11m3kg-1s-2, která je shodná s hodnotou získanou v roce 2001. Bylo použito torsních vah, v nichž kovový proužek mění orientaci následkem testované hmotnosti.

Petr Krákora 15.10.2013: Ona přibližná shoda s hodnotou z r. 2001 (liší se od ní o pouhých 21 milióntin) je ve skutečnosti pěkný problém. Uvedené měření mělo "chybu určení" pod 3 milióntiny. Podobně přesná měření gravitační konstanty byla předtím uskutečněna jen 3, a ta se všechna lišila od nově stanovené hodnoty (ale i navzájem) o několikanásobek "chyby určení"! Již minulá adjustace (CODATA 2010) fundamentálních konstant musela kvůli rozhozenosti stanovených hodnot zvýšit relativní chybu pravděpodobné hodnoty, ta následující tak bude gravitační konstantu uvádět ještě "nepřesněji". Kde je chyba, nikdo neví. Hodnoty z posledních 4 měření gravitační konstanty:

exper.labor. rok hodnota se st. odchyl.
UZur 2006 6,67425(12)
HUST 2009 6,67349(18)
JILA 2010 6,67234(14)
BIPM 2013 6,67545(18)

Odeslat komentář k článku "Nová hodnota pro přitažlivost "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová hodnota pro přitažlivost " e-mailem

Diskuse/Aktualizace