Nová methylace

23.2.2016
Seshora dolů po řadě struktura adenosinu, N6-methyladenosinu a N1-methyladenosinu.

Přepis informace uložené v deoxyribonukleové kyselině DNA do konečné podoby bílkoviny ovlivňuje řada procesů. Jedním z nich jsou i tzv. posttranskripční úpravy mRNA. Transkripce je děj, během kterého z úseku dvouvláknové molekuly DNA vzniká jednovláknová molekula ribonukleové kyseliny, která se nazývá mRNA. To malém m na začátku je zkratka z anglického slova messenger, posel. Podle mRNA se v buněčné organele ribozomu syntézuje molekula bílkoviny. Hraje tedy roli přenašeče informace o struktuře bílkoviny z buněčného jádra do ribozómu, tedy jakéhosi posla. Po vytvoření molekuly mRNA mohou proběhnout její chemické modifikace, které ovlivní výslednou strukturu bílkoviny. Nejvíce prozkoumanou možností je připojení methylové skupiny CH3- na atomu dusíku v poloze 6 u adenosinu (viz obr.). Americko-izraelský genetický tým vedený Chuanem He z University of Chicago a Gideonem Rechavim z Telavivské univerzity zjistil, že i zavedení methylové skupiny do polohy 1 (viz obr.) hraje rovněž velmi důležitou roli. Tuto posttranskripční úprava najdeme u tisíců genů eukaryotních buněk, od jednobuněčných kvasinek po člověka. Vyskytuje se celkem u přibližně 20% všech přepisů (transkripcí) DNA do mRNA. Na obrázku vidíme seshora dolů po řadě strukturu adenosinu, N6-methyladenosinu a N1-methyladenosinu.

 
Odeslat komentář k článku "Nová methylace "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová methylace " e-mailem

Diskuse/Aktualizace