Nová rodina proteinů a tvorba Casparyho proužků v rostlinné epidermis

28.6.2011

Polarizované epitely jsou základem mnohobuněčného života. V živočišných tkáních vytvářejí komplexy membránové difuzní bariéry a hrají úlohu v uzavírání extracelulárního prostoru. Rostlinné buněčné bariéry mají odlišný evoluční původ. Kořenový epiderm se podobá polarizovanému epitelu a hraje úlohu v příjmu živin a vody z okolního prostředí a v ochraně proti stresu. Chrakteristickými složkami jsou takzvané Casparyho proužky, což jsou pásy speciálního stěnového materiálu, vytvářející extracelulární difuzní bariéru. Pracovníci ze Švýcarska, Belgie, Německa a Nizozemska nyní identifikovali rodinu transmembránových proteinů (tzv. CASP), které se vyskytují v membráně v místech, kde se budou tvořit Casparyho proužky. CASP1 má řadu rysů, které určují tvorbu komplexů s dalšími CASP. Je v membráně nepohyblivý a sedimentuje jako velký polymer. Jde o první molekulární faktory tvořící plasmatickou membránu (plasmalemmu) a extracelulární difuzní bariéru v rostlinách a o nový způsob tvorby epiteliální bariéry v eukaryontních buňkách.

Odeslat komentář k článku "Nová rodina proteinů a tvorba Casparyho proužků v rostlinné epidermis "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová rodina proteinů a tvorba Casparyho proužků v rostlinné epidermis " e-mailem

Diskuse/Aktualizace