Nové materiály pro elektroniku

5.8.2017
Citace:
V.M:Poole et al., Using persistent photoconductivity to write a low-resistance path in SrTiO3, Scientific Reports 7, Article number: 6659 (2017), doi:10.1038/s41598-017-07090-2 - B. Khanbabaee et al., Large piezoelectricity in electric-field modified single crystals of SrTiO3, Applied Physics Letters 109, 222901 (2016); doi: 10.1063/1.4966892 - Ozaki, N., Sakamoto, H., Nishihara, T., Fujimori, T., Hijikata, Y., Kimura, R., Irle, S. and Itami, K. (2017), Electrically Activated Conductivity and White Light Emission of a Hydrocarbon Nanoring–Iodine Assembly. Angew. Chem. Int. Ed.. doi:10.1002/anie.201703648.
Zdroj
Struktura sloučeninu cykloparafenylenu s jodem (fialové koule).

Dočasné elektrické obvody na míru lze pomocí laserového paprsku vytvářet z krystalů titaničitanu strontnatého SrTiO3. V oblastech ozářených laserem o vlnové délce 405 nm poklesne odpor o tři řády. Vybuzená fotovodivost přetrvá za normální teploty v temnotě po několik dní. Obdobné jevy doposud vědci pozorovali jen za teplot pod 180 K.

Titaničitan strontnatý, na který můžeme hledět rovněž jako na podvojný oxid titaničito strontnatý TiO2 + SrO, vykazuje řadu zajímavých vlastností. Např. pomocí elektrolýzy v pevné fázi z něj lze připravit piezoelektrický materiál. Dojde k tomu kvůli přesunu kyslíkových aniontů v krystalové mřížce na jiné místo vlivem procházejícího elektrického proudu.

Zajímavou sloučeninu připravila skupina expertů z Nagojské univerzity. Působíme-li na ni elektrickým proudem, stoupá její vodivost a zároveň emituje bílé světlo, což není příliš obvyklé. Chemicky jde o cykloparafenylen v kombinaci s jodem, jehož molekuly I2 leží uvnitř organického cyklu. Strukturu vidíme na obrázku, kde atomy jodu představují fialové koule. Cyklické molekuly se skládají jedna na druhou a vytvářejí dlouhé sloupce. Při průchodu proudu se jod redukuje na dlouhé polyjodidové anionty, které způsobují zmíněné chování sloučeniny.

 
Odeslat komentář k článku "Nové materiály pro elektroniku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nové materiály pro elektroniku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace