Nové materiály

31.1.2009
struktura grafanu

Polovodič, který se pouhou změnou teploty přemění z typu p na typ n připravili na německé Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Jeho složení je Ag10Te4Br3. Za teploty 290 K přejde reverzibilně z typu p na n, při 317 K z n na p a při 390 K z p na n.

Britským vědců se podařilo z grafenu (akademon.cz 22.10.2004) připravit grafan, tedy jednoatomovou vrstvy atomů uhlíku, přičemž na každý z nich je navázán jeden vodík. Jde o vynikající izolátor, takže může sloužit k odizolování elektronických prvků připravených na bázi grafenu. Protože naváže velké množství vodíku, možná bude vhodný i jako medium pro skladování tohoto plynu. Vzniká působením atomárního vodíku na grafen.

Látku, která je vodičem i nevodičem studují na University of California v Berkeley. Jde o oxid železito-bismutitý BiFeO3, který elektřinu nevodí. Nicméně 2 nm silná oblast oddělující jednotlivé magnetické domény (oblasti se shodně orientovanými spiny nepárových elektronů) této látky je elektricky vodivá.

 
Odeslat komentář k článku "Nové materiály "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nové materiály " e-mailem

Diskuse/Aktualizace