Nové vlastnosti tisíce let známého nerostu

18.12.2007
Minerál magnetit z bolivijského Cerro Huanaquino. Největší krystaly měří přibližně půl centimetru.

Již přibližně 60 let víme, že minerál magnetit ochlazením pod –250 stupňů Celsia ztrácí svou elektrickou vodivost. Na Riceově univerzitě zjistili, že i při takto nízké teplotě můžeme dostatečně silným napěťovým pulsem jeho původní elektrickou vodivost opět obnovit.

Magnetit, chemicky oxid železnato-železitý Fe3O4 je nejbohatší rudou železa využívanou od počátku doby železné. Znám je svými magnetickým vlastnostmi – přitahuje ho magnetické pole a v jedné ze svých modifikací je přírodním magnetem. Dle zjištění Geofyzikální laboratoře Carnegieho ústavu a Argonne National Laboratory při tlaku 120.000 až 160.000 atmosfér intenzita jeho magnetického pole výrazně poklesne, zřejmě kvůli spárování jednotlivých elektronů s opačnými spiny.

 
Odeslat komentář k článku "Nové vlastnosti tisíce let známého nerostu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nové vlastnosti tisíce let známého nerostu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace