Novinky malarické

2.7.2011
Komár čtyřskvrný (Anopheles maculipennis), nejznámnější přenašeč malárie. Od podobného komára pisklavého Culex pipiens, který je u nás nejrozířnější, se liší postojem v klidu. Zatímco u komára pisklavého je zadeček rovnoběžný s podkladem nebo směřující šikmo dolů, u anofela směřuje zadeček šikmo nahoru. Převzato z Brehmova života zvířat,díl I - Bezobratlí, str.338,  vydalo Nakladatelství J.Otto spol. s r.o., Praha 1929.

Týmu Sanjaye A. Desaie z National Institutes of Health se podařilo odhalit gen, které umožňují prvoku Plasmodium falciparum, původci malárie, přežít uvnitř červené krvinky. Parazit se živí primárně bílkovinou hemoglobinem z vnitřku krvinky. Další živiny získává prostřednictvím pórů, které vytváří v buněčné membráně krvinky. Mechanismus jejich vzniku se podařilo odhalit až nyní. V genomu původce malárie byl nalezen gen, který kóduje strukturu proteinu, jež vytváří zmíněné póry. Je otázkou, zdali nové objevy bude možné využít pro přípravu nových léčiv proti malárii. Buňky prvoků jsou mnohem podobnější našim buňkám než bakterie, takže jakési analogie antibiotik proti prvokům nepřichází v úvahu, protože by zároveň silně poškozovaly naše vlastní tělní buňky. Látka, která by prvokům zablokovala výše popsaný životně důležitý proces, by mohla být jedovatá i pro nás. Důležitost boje proti malárii dokládá i fakt, že v afrických zemích byly v uplynulých letech ukradeny antimalarické preparáty z mezinárodní pomoci za miliony dolarů. Nikdo jistě nebude soustavně krást něco, co nelze na černém trhu dobře zpeněžit.

Prof. Dr. Arnošt Kotyk, AV ČR 18.5.2012: Malárie stále patří mezi tři nejvážnější choroby světa, spolu s tuberkulózou a HIV. Každou minutu umírá na světě jedno dítě na malárii. V současnost umírá na malárii 1,24 milionů lidí, z toho 90 % v Africe (tam zejména v Pobřeží Slonoviny, Beninu a Ugandě), 6 % v jihovýchodní Asii (tam zejména v Indii a Myanmaru), 2 % ve východním Středomoří, 1 % v Americe a 1 % v západním Tichomoří.

 
Odeslat komentář k článku "Novinky malarické "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Novinky malarické " e-mailem

Diskuse/Aktualizace