Novinky supravodivé

5.4.2010
struktura bis(ethylendithio)tetraselenafulvalenu

Ryoji Mitsuhashi se svými kolegy z japonské Okayama University připravil supravodivý uhlovodík. Jde o komplex polycyklického aromatického uhlovodíku picenu C22H14 s draslíkem. Supravodivým se stává při teplotě popd 18 K.

Vůbec nejmenší existují supravodivou strukturu se podařilo zhotovit Saw-Wai Hlaovi a jeho kolegům z Ohio University. Tvoří ji nanometrové útvary organické soli chloridu bis(etylendithio)tetraselenofulvalenanu galitého ochlazeného na 10 K. Obdobné výzkumy mohou mít velký význam při budoucím rozvoji nanoelektroniky, protože tak malé kusy běžně užívaných vodičů – kovů, mají již příliš velký odpor.

Prof.Arnošt Kotyk 5.5.2010: Drobný vzorek organické soli (BETS)2GaCl4, kde BETS je bis(ethylendithio)tetraselenafulvalen, nanesený řeckými a japonskými vědci v ultratenké vrstvě na stříbrný podklad, po ochlazení pod 10 kelvinů vykazoval supravodivost, i když vzorek byl dlouhý pouhé čtyři molekuly, tedy 3,5 nm. Otvírá to nové možnosti studia lokálních mechanismů supravodivosti a výroby menších supravodivých obvodů.

25.3.2014: Mechanismus fungování grafenového supravodiče popsal tým prof. Zhi-Xun Shena z National Accelerator Laboratory a Stanford University. Již deset let víme, že plátky grafenu oddělené vrstvami vápníku vykazují supravodivost. Chemicky má tento materiál složení karbidu vápenatého CaC2, ale jde o jeho vrstevnatou strukturu. Atomy vápníku, které působí na volné elektrony grafenu, způsobují vznik supravodivého chování.

 
Odeslat komentář k článku "Novinky supravodivé "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Novinky supravodivé " e-mailem

Diskuse/Aktualizace