Novinky v P-ATPázách

24.8.2009

Většina ATPáz P-typu pumpuje přes membrány malé ionty jako Ca2+, Na+/K+, Na+/H+ atp. Nyní se však objevují důkazy, že podrodina těchto ATPáz označovaná jako P4 katalyzuje transmembránový přenos fosfolipidů. Aby tak mohly činit, tvoří ATPázy komplexy s proteiny Cdc50, které pak hrají v transportu zásadní úlohu. Afinita kvasničné P4-ATPázy Drs2p vůči proteinu Cdc50 se během transportu mění. Je pravděpodobné, že P4-ATPázy se vyvinuly během cesty od přenosu iontů k flipázám, které „přehazují“ fosfolipidy z jedné membránové vrstvy do vrstvy protější.

Odeslat komentář k článku "Novinky v P-ATPázách "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Novinky v P-ATPázách " e-mailem

Diskuse/Aktualizace