Nový druh miocénního lidoopa z Etiopie

26.9.2007

Nedávné objevy hominidních druhů Ardipithecus, Orrorin a Sahelanthropus posunuly naše znalosti o lidských předcích až do období před 6 miliony let. Avšak nedostatek fosilních nálezů v subsaharské Africe z doby před 7–12 miliony let nedovolil určit, kdy se oddělila linie afrických lidoopů od linie lidské. Nyní byl popsán nový druh z doby před 10–10,5 miliony let nazvaný Chororapithecus abyssinicus podle útvaru Chorora na jihu afarské příkopové propadliny. Kosterní zbytky ukazují na chrup podobný gorilímu a jde tedy zřejmě o primáta předcházejícího rozdělení větve goril od hominidů.

Odeslat komentář k článku "Nový druh miocénního lidoopa z Etiopie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový druh miocénního lidoopa z Etiopie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace