Nový smysl – kožní receptory kyslíku

26.5.2008

Američtí biologové z University of California v San Diegu objevili nový smysl, jenž se účastní regulace dýchání. Prof.Johnson se svými kolegy vyřadil u myší regulátor blokující HIF-1 gen (reguluje anaerobní metabolismus). Jejich mutanti měli kůži červenou a napuchlou; obtížně udržovali tělesnou teplotu, protože jejich kůží proudilo více krve, což je ochlazovalo. Záhadou byla jejich extrémně vysoká úroveň erytropoetinu, což je látka regulující tvorbu červených krvinek. Umožňuje tak přizpůsobení na velké výšky, tedy do prostředí s nízkou úrovní kyslíku. 90% jejich krve tvořily červené krvinky, ve srovnání se 40 až 50 % u normálních individuí. Jejich krev je hustá jako kaše a jejich srdce jsou v důsledku toho zvětšena.

Provedené experimenty ukazují, že savčí kůže, přinejmenším u myší, reaguje na okolní obsah kyslíku a podle toho mění průtok krve kůží. Vědci se domnívají, že tato reakce by mohla být pozůstatkem schopností, zachovaných z doby, kdy se savci vyvíjeli z nižších forem obratlovců, jako jsou obojživelníci.

Kožní dýchání u obojživelníků i jeho redukovaná forma u savců i lidí jsou dávno známé, byť přesný mechanismus popsán nebyl. Využívá se při zajištění dodávky kyslíku končetinám při přerušení cirkulace. Expozice čistému kyslíku při přetlaku 5 atmosfér v přetlakové komoře dokonce zajišťuje plnou saturaci organismu kyslíkem přes kůži celému organismu i při úplném vyloučení plicního dýchání. Problémem zůstává zajištění dostatečného vylučování kysličníku uhličitého.

Zvažují se i možnosti použití tohoto objevu ke zvýšení výkonnosti vytrvalostních atletů, což však není příliš nadějné. Jsou nebezpečně blízko nelegálnímu dopingu. Jsou vysoce riskantní, zahuštění krve navrhovaným způsobem, umocněné dalším zahuštěním v důsledku ztrát vody pocením při tělesné námaze, představuje nemalé a abnormální zatížení srdce.

Zčervenání kůže s otokem poukazuje na možnost periferní stagnace krve; v takovém případě role kysličníku uhličitého by jistě nebyla zanedbatelná. Benziger kdysi dávno takový hypotetický hormon ve svalech i nazval – hyperpnoin – než se ukázalo, že jde o CO2.

Objev staví do nového světla i jeden z prostředků lidového léčitelství – přikládání nahřátých baněk, což výrazně zvyšuje lokální prokrvení kůže.

Odeslat komentář k článku "Nový smysl – kožní receptory kyslíku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový smysl – kožní receptory kyslíku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace