Nový typ deodorantu

16.5.2016
Nahoře jedna z mnoha chemických reakcí, při kterém z netěkavého tělního produktu vzniká bakteriálním působením 3-methylhexenová kyselina páchnoucí nepříjemným kozlím pachem. Dole vidíme komplex hydrolyzovaného tělního produktu ve vazbě na funkční skupiny v realitě dále navázané na akrylátový polymer.

Nepříjemné tělní pachy zpravidla nezpůsobují přímo sloučeniny, které produkuje náš organismus, nýbrž bakterie, jež je dále chemicky přeměňují na těkavé, zapáchající sloučeniny. Dosavadní deodoranty hubí mikroorganismy na povrchu kůže. Jde tudíž o poměrně agresivní sloučeniny, které mohou u někoho vyvolat podráždění pokožky. Jinou cestou se vydala Bernadette Tse Sum Bui se svými kolegy ze Sorbonny ve spolupráci se společností L’Oreal. Použili polymer s navázanými funkčními skupinami, které pevně vážou sloučeniny podléhající bakteriálnímu rozkladu. Ten nemůže proběhnout, takže nevzniknou ani nepříjemně zapáchající sloučeniny. Celé reakční schéma si můžeme prohlédnout na obrázku. Nahoře vidíme příklad jedné z mnoha chemických reakcí, při kterém z netěkavého tělního produktu vznikne bakteriálním působením 3-methylhexenová kyselina páchnoucí nepříjemným kozlím pachem. Dole vidíme komplex hydrolyzovaného tělního produktu ve vazbě na funkční skupiny v realitě dále navázané na akrylátový polymer. K nim se bakterie nedostanou.

 
Odeslat komentář k článku "Nový typ deodorantu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový typ deodorantu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace