Nový typ iontové vodivosti

23.3.2016
Schema elementární buňky kosočtverečné krystalové soustavy. Vyznačuje se třemi rozdílně dlouhými krystalovými osami, které jsou navzájem kolmé.

Iontové vodiče patří k důležitým materiálům, jsou např. nepostradatelnou součástí některých elektrochemických článků nebo senzorů. Lambda sonda v automobilech je kyslíkový senzor založený na vodivosti kyslíkových aniontů O2-. Měří obsah kyslíku ve výfukových plynech, aby řídící jednotka správně nastavila směšovací poměr paliva a vzduchu a minimalizovala tak škodlivé emise. Iontová vodivost nastává, může-li se nějaký typ iontu více či méně volně pohybovat ve struktuře materiálu, takže při průchodu elektrického proudu přenáší náboj na rozdíl od mnohem častějšího elektronu. Známe řadu látek, jejichž vodivost způsobuje vodíkový kation H+. Teprve nyní skupina prof.Rjodžiho Kannoa z Tokijské vysoké školy technologické (Tokyo Institute of Technology) připravila sloučeninu, jež vykazuje vodivost pouze díky pohybu hydridových aniontů H-. Jde o oxid hydrid lanthanito-lithný La2LiHO3 s kosočtverečnou krystalovou strukturou. Vyznačuje se třemi rozdílně dlouhými krystalovými osami, které jsou navzájem kolmé. Její schéma vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Nový typ iontové vodivosti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový typ iontové vodivosti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace