Nový typ supravodičů

30.4.2009

Skupina fyziků z americké Ames Laboratory studuje supravodiče o složení XFe2As2, kde X značí vápník, barium, stroncium nebo europium. Při svých nedávných experimentech zjistili, že se při působení magnetického pole chovají jinak, než ostatní typy. Vystavíme-li supravodič nízkému magnetickému poli, které neničí jeho supravodivé chování, proniká jen do velmi malé hloubky materiálu. Závislost hloubky průniku magnetického pole na teplotě přináší informace o vlastnostech Cooperových párů elektronů, jež zodpovídají za supravodivé chování. Vypadá to, jakoby se ve studovaných polovodičích vyskytovaly dva typy těchto párů, což dosud pozorováno nebylo. Supravodiče na bázi arsenidů železnatých jsou i vzhledem ke své nízké anizotropii nadějnými kandidáty pro supravodivý přenos elektřiny.

 
Odeslat komentář k článku "Nový typ supravodičů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový typ supravodičů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace