Nový zdroj pozitronů

14.3.2009

Foukáním tabákového dýmu do vody zlato sice nevzniká, ale ozařováním zlata silným laserovým paprskem vznikají pozitrony. Zjistil to Hui Chen a Scott Wilks se spolupracovníky z kalifornské Lawrence Livermore National Laboratory. Jde o tak účinný proces, že by mohl posloužit jako zdroj pozitronů pro výzkumné účely. Dopadající pikosekundový laserový puls o intenzitě 1016W/m2 vytvoří nejprve oblak plazmy na povrchu zlatého terčíku. Do něj rovněž vtlačí elektrony z plazmatu, které zbrzdí interakce s atomovými jádry zlata, přičemž vzniká gama záření. Jeho interakcí s dalšími jádry zlata vznikají pozitrony o energii v milionech elektronvoltů. Hovoříme o Betheho-Heitlerově procesu. Zařízení zhotovené na tomto principu by mohlo zaplnit mezeru mezi dosavadními zdroji pozitronu. Potřebujeme-li pozitrony o nízké energii v tisících elektronvoltů, např. pro pozitronovou emisní tomografii, získáme je radioaktivním rozpadem vhodných radioaktivních izotopů (např uhlík-11, draslík-40, dusík-13, kyslík-15, fluor-18 a jód-121). Pozitrony o energii miliard elektronvoltů produkují urychlovače.

 
Odeslat komentář k článku "Nový zdroj pozitronů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nový zdroj pozitronů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace