Obdoba diamantu

9.7.2013
Krystalová mřížka diamantu i BAs.

Diamant je nejlepší známý vodič tepla s tepelnou vodivostí 2.200 W/mK, což je přibližně pětkrát více než měď. Využívá se toho při konstrukci mikroelektronických obvodů, kdy diamantové povlaky pomáhají chladit tepelně namáhané polovodiče. Většímu rozšíření brání vysoká cena i umělých diamantů. Látku se srovnatelnou tepelnou vodivosti nalezli prof.David Broido z Boston College a Tom Reinecke z Naval Research Laboratory ve Washingtonu D.C. na základě kvantově mechanických výpočtů. Jak experimentálně ověřili, jde o kubický arsenid boritý BAs. Jeho tepelná vodivost přesahuje 2.000 W/mK a je izolantem jako diamant. Příčina vysoké tepelné vodivosti je stejná jako u diamantu. Pevné chemické vazby spojují lehké atomy. Arsenid boritý má stejnou krystalovou mřížku, jen se v ní místo atomů uhlíku střídá bor s arsenem.

 
Odeslat komentář k článku "Obdoba diamantu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Obdoba diamantu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace