Období sucha běžnou součástí klimatu

17.4.2009
Ghanské kráterové jezero Bosumtwi, jehož sedimenty byly rovněž studovány (foto World-Wire).

Studie jezerních sedimentů v Ghaně, které provedl tým geologů a klimatologů vedený Jonathanem Overpeckem z University of Arizona spolu s Timothy Shanahanem z University of Texas v Austin, ukázaly, že desítky až stovky let trvající sucha nejsou současnou výjimkou, ale běžnou součástí tamního klimatu v posledních 3.000 letech. Vyšší obsah izotopu kyslíku 16O v uhličitanových usazeninách značí deštivější období, více 18O znamená sušší periodu, protože se hůře odpařuje. Tento klimatický model dobře korelovat s údaji o obsahu hliníku, draslíku, křemíku a železa, kterých je v deštivých obdobích v sedimentech více, protože jejich vyplavování z hornin je intenzivnější. Nejčastější délka suchého období je 30 až 40 let a souvisí s celkovou cirkulací vzduchu nad severní Afrikou a přilehlou částí Atlantiku.

 
Odeslat komentář k článku "Období sucha běžnou součástí klimatu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Období sucha běžnou součástí klimatu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace