Obrácená vulkanizace

15.7.2014
struktura kopolymeru

Pro práci s infračerveným zářením máme velmi omezený výběr materiálů, protože v této oblasti spektra se projevují rotace a vibrace chemických vazeb. Sloučeniny průhledné v infračervené oblasti nejsou příliš četné. Zajímavý polymer s dostatečně vysokým indexem lomu a průhledností připravil americko-korejský chemický tým pod vedením prof.Jeffreyho Pyuna z University of Arizona v Tucsonu. Jde o kopolymer, který vzniká přidáváním 1,3-divinylbenzenu do roztavené síry za teploty 185 oC. Vzniklý termoplast má červený sklovitý vzhled. Jeho index lomu v závislosti na složení se pohybuje mezi 1,72 až 1,87 a transmitance od 20% do 60% pro vlnové délky 600 až 1.600 nm. Transmitance je poměr intenzity prošlého a dopadajícího záření. Čím je vyšší, tím je materiál průhlednější. Na popsaný proces můžeme nahlížet jako na obrácenou vulkanizaci. Při běžné vulkanizaci se organická makromolekula (kaučuk) zpevňuje krátkými můstky z několika molekul síry. V tomto případě se vlastnosti síry modifikují nevelkými organickými molekulami. Prakticky totožnou sloučeninu, jen trochu více uspořádanou, již prof.Puyn testoval jako velmi vhodný materiál pro výrobu elektrod do lithiových akumulátorů.

 
Odeslat komentář k článku "Obrácená vulkanizace "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Obrácená vulkanizace " e-mailem

Diskuse/Aktualizace