Odfouknutá atmosféra

6.11.2015
údolní systém vytvořený vodou na jižní polokouli Marsu odhalený sondou Mariner 9

Včerejší s rozsáhlým bubnováním ohlašovaný objev NASA zase až taková bomba není. Měření sondy MAVEN v horních vrstvách atmosféry Marsu potvrzuje, že ji odfoukal a stále odfoukává sluneční vítr rychlostí kolem 100 g za sekundu. Nikoho nebyl překvapen, protože to marsologové předpokládají už dlouhou dobu. Sluneční vítr je proud nabitých částic, který vylétá z povrchu Slunce všemi směry rychlostí 450 km/s. Obsahuje zejména protony, alfa částice (jádra helia) a elektrony. Atomy z horních vrstev atmosféry vytrhuje působením elektromagnetických sil a nikoliv mechanicky. Během slunečních bouří množství odváté atmosféry výrazně narůstá. Zajímavěji vypadá výsledek výpočtů, které provedli prof. Jim Head a Eliott Rosenberg se svými kolegy z Brown University v Providence ve státě Rhode Island. Podle nich vlhké období v historii Marsu bylo extrémně krátké, možná jenom stovky až tisíce let oproti dosud předpokládaným milionům. Síť údolí na jižní marsovské polokouli, kterou odhalila sonda Mariner 9 v sedmdesátých letech minulého století, mohlo vytvořit překvapivě málo vody v nečekaně krátkém čase. Jde o rozsáhlý systém propojených údolí, který se nachází na nejstarší části povrchu Marsu. Jejich šíře zpravidla činí 4 km a délka až tisíce kilometrů. Vidíme ho na obrázku (foto NASA/JPL-Caltech /Arizona State University).Voda z této oblasti zmizela již před čtyřmi miliardami let.

 
Odeslat komentář k článku "Odfouknutá atmosféra "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Odfouknutá atmosféra " e-mailem

Diskuse/Aktualizace