Odhalení regenerativních bílkovin

25.4.2013
čolek zelenavý Notophthalmus viridescens, Foto 16.8.2004, Patrick Coin, svolení k užití cc-by-sa-2.5, via Wikimedia Commons, licence  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.

Velkorozměrové profilování čolka zelenavého (Notophthalmus viridescens), jež obývá východní část Severní Ameriky, odkrylo stovky nových proteinů. Řada z nich by mohla přispívat k regenerativní schopnosti těchto obojživelníků. Čolci dokážou znovu dorůst odstraněné končetiny a některé poškozené orgány, ale teprve teď se podařilo alespoň částečně objasnit celý mechanismus. Sekvenací transkriptů RNA z nepoškozených tkání čolka, jakož i tkáně v různých stádiích regenerace, se podařilo zjistit proteinové protějšky RNA. Z přibližně 15 000 transkriptů definovaných jako kódující proteiny, bylo 826 zcela specifických pro čolky, mnoho z nich zřejmě patřících ke zcela novým rodinám proteinů. Foto Patrick Coin, svolení k užití cc-by-sa-2.5.

Odeslat komentář k článku "Odhalení regenerativních bílkovin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Odhalení regenerativních bílkovin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace