Odsíření ropy

7.6.2013

Zhotovit nanovlákna, která z ropných produktů odstraní síru mnohem lépe než dosavadní postupy, se podařilo týmu chemiků z University of Illinois pod vedením prof.Prashanta Jaina. Tvoří ho vlákna ze slynutých zrnek titaničitanu zinečnatého ZnTiO3. Práce s ním je jednodušší než dosavadní postupy, které pro odstranění síry využívají kapalných absorbentů. Přítomnost sirných sloučenin v ropných produktech je velmi nežádoucí, protože při jejich spalování uniká do ovzduší škodlivý oxid siřičitý, jež rovněž poškozuje materiály, s nimiž se dostane do styku. Pro automobilové katalyzátory je přítomnost sirných sloučenin smrtící.

 
Odeslat komentář k článku "Odsíření ropy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Odsíření ropy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace