Odstranění hluchoty

9.7.2015

Geneticky podmíněnou hluchotu u myší odstranil pomocí genové manipulace Charles Askew a další členové týmu Jeffreyho Holta z Bostonské dětské nemocnice ve spolupráci se švýcarským týmem z École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). V současnosti známe přibližně 70 různých genů, jejichž mutace způsobí ztrátu sluchu. Mutace v genu zvaném TMC1 zodpovídá možná až za 8% vrozených případů hluchoty. Spolu s genem TMC2 kódují strukturu dvou bílkovin, které vytvářejí membránový kanál pro vápenaté kationy. Při mechanickém podráždění zvukem se otevře a umožní iontům Ca2+ vstupovat do nitra buňky. Tak vzniká zvuku odpovídající elektrický signál, který sluchové nervy přenášejí dále do mozku. Americko-švýcarský tým vpravil pomocí viru do postižených ušních buněk gen TMC2, a myši začaly znovu slyšet. Zajímavé je, že výpadek genu TMC1 lze kompenzovat podobným genem TMC2. Klinické testy na lidech se připravují.

 
Odeslat komentář k článku "Odstranění hluchoty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Odstranění hluchoty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace