Ohřívají nás freony?

4.6.2013

Podle posledních analýz, které provedl Doc.Qing-Bin Lu z University of Waterloo v kanadském Ontariu, korelují změny teploty po roce 1970 výrazně lépe s koncentrací freonů v atmosféře než s množstvím oxidu uhličitého. Freony je obchodní pojmenování chlorofluorouhlovodíků odvozených od methanu nebo ethanu náhradou atomů uhlíku chlorem nebo fluorem. Jde o skleníkové plyny, byť podle vědců sdružených kolem IPCC není jejich vliv významný. Dříve se některé z nich hojně užívaly používaly v chladicích zařízeních, jako nadouvadla při výrobě plastů, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích. Kvůli nepříznivému působení na ozonovou vrstvu se podařilo jejich užití silně omezit. Znamená to, že snaha omezit emise oxidu uhličitého je zbytečná? Těžko říct. Spíše než pravdu dokládají Qing-Bin Luovy analýzy nedostatečnost našeho poznání chování atmosféry. Než omezovat emise oxidu uhličitého za každou cenu, by možná bylo lepší se připravit na klimatické změny, aby se posléze neukázalo, že jsme zařízli špatné prase.

O vývoji teploty Země v posledních letech si rovněž můžeme přečíst v aktualitě "Země se neohřívá" z 20.3.2013.

 
Odeslat komentář k článku "Ohřívají nás freony? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ohřívají nás freony? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace