Ohřívání Země a skleníkové plyny

8.1.2008

Začátek teplotního maxima na přechodu z paleocénu k eocénu ve starších třetihorách před 55 miliony let je charakterizován zřetelným zvýšením uhlíkatých sloučenin s nízkýmm obsahem izotopu uhlíku 13C v systému oceán-atmosféra. Donedávna se předpokládalo, že tento příliv uhlíku způsobil výrazný nárůst teploty, který pak vedl k narušení klimatu. Skupina vědců z Nizozemska, USA a Nového Zélandu nyní ukázala, že vývoj skleníkových plynů teprve následoval po zvýšení teploty, a to přibližně 3000 let po ohřátí hlubinné vody oceánů, které vedlo k rozkladu podmořských methanhydrátů. Zůstává však nejasné, čím byl ohřev spodních vod oceánů způsoben.

Odeslat komentář k článku "Ohřívání Země a skleníkové plyny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ohřívání Země a skleníkové plyny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace