Opačný elektrolyzér

14.5.2015

Při elektrolýze se voda rozkládá na své složky vodík a kyslík. Chceme-li zamezit jejich opětovnému sloučení spojenému s výbuchem, musíme oba plyny ihned po vzniku oddělit. Jsou-li katoda, kde vzniká vodík, a anoda, na níž se uvolňuje kyslík, dostatečně daleko od sebe, popřípadě ještě odděleny membránou, nebezpečí vzniku výbušné směsi plynů není velké. S rostoucí vzdáleností elektrod narůstá odpor elektrolyzéru, což může v průmyslovém měřítku znamenat výrazné zvýšení spotřeby energie. Opačným směrem postupovali S. Mohammad H. Hashemi, Miguel A. Modestino a Demetri Psaltis ze švýcarského Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL). Katodu i anodu umístili pouhé setiny milimetru od sebe, aniž by je jakkoli oddělili. Pouhé proudění elektrolytu v tak malých prostorách spolehlivě zabrání mísení bublinek vznikajících plynů.

 
Odeslat komentář k článku "Opačný elektrolyzér "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Opačný elektrolyzér " e-mailem

Diskuse/Aktualizace