Opět marsovský oceán

18.11.2008
Reliefový globus Marsu. Jižní část je výrazně hornatější než severní (JPL, NASA).

Mezinárodní tým planetologů analyzoval data z gama spektrometru na palubě družice Mars Global Surveyor. Naměřené údaje jim umožnili určit obsah draslíku, thoria a železa v povrchových horninách do hloubky asi 30 cm. Usuzují, že pokud byl na Marsu kdy oceán, voda tyto prvky vyluhovala z hornin, se kterými byla ve styku. Jejich koncentrace nad a pod hladinou předpokládaného oceánu by měly být odlišné. Skutečně se jim podařilo identifikovat předpokládanou linii pobřeží několik miliard let starého oceánu o rozloze 50 milionů čtverečních kilometrů, který pokrýval asi třetinu povrchu Marsu. Mladší oceán dosahoval již jen poloviční rozlohy. Výrazné rysy pobřeží obdobné pozemským se identifikovat nepodařilo. Rozhodující roli při utváření pobřežní linie na Zemi hrají příliv a odliv způsobené hlavně přitažlivostí Měsíce, tedy jevy, jejichž obdoba na marsovském oceánu chyběla.

akademon.cz 21.11.2008: Speciální radar družice Mars Reconnaissance Orbiter, který je určen ke zkoumání vnitřku hornin, ukázal, že v oblasti Hellas Basin na jižní polokouli Marsu se vyskytuje obrovský ledovec z vodního ledu. Před roztátím či sublimací ho chrání silná vrstva skalních úlomků. Ledovec leží mnohem blíže rovníku, než marsologové očekávali, a jde o největší zásobu vody mimo polární čepičky.

 
Odeslat komentář k článku "Opět marsovský oceán "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Opět marsovský oceán " e-mailem

Diskuse/Aktualizace