Opravdové myonium

4.8.2009

Myony (v angličtině muons) jsou těžcí nestálí příbuzní elektronů, kteří vznikají vysdokoenergetickými srážkami některých běžných částic. Od 60. let minulého století se dařilo pozorovat částice „myonia“ tvořené z antimyonu a elektronu, nebo „ myonové atomy“, v nichž myon nahrazuje atomový elektron. Teprve nyní se podařilo pracovníkům Stanfordovy univerzity v Kalifornii a Arizonské státní univerzity prokázat, že skutečné myonium se může krátce objevit ve srážejících se proudech elektronů a pozitronů. Opravdové myonium se zřejmě tvořilo už v moderních elektron-pozitronových srážkových urychlovačích (colliders).

čtenář Pavel 5.8.2009:Za mého mládí se ty částice jmenovaly miony, protože jejich název je odvozen od názvu řeckého písmene mí. Podobně se mezony pí nazývaly piony. Změnil se poslední dobou pravopis? (Pravda, pyjony by byly roztomilé částice :))

Martin Precek 5.8.2009: Jedná se o MIony od řeckého písmena Mí, čili s měkkým i. Podobně jako částice od písmene pí jsou piony. Tvrdé Y se v českém překladu nepoužívá.

prof.Arnošt Kotyk 5.8.2009: Je to opravdu zapeklitý problém, způsobený tím, že řecké mý a pí se považovaly za písmena s následujícím měkkým i, což je ovšem nesprávné.Po pí je i měkké, a tedy pionium, po mý je i tvrdé (nebo v angličtině u), a tedy by se částice měly nazývat myony, stejně jako je tomu například v němčině. Pravdou je, že myonium se v češtině téměř nevyskytuje, ale to je dáno neznalostí uživatelú z let okolo 1957, kdy se myony či muony poprvé vyskytly.

Odeslat komentář k článku "Opravdové myonium "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Opravdové myonium " e-mailem

Diskuse/Aktualizace