Organismy s koordinovaným růstem v kyslíkatém prostředí před 2,1 miliardami let

28.7.2010

Až dosud se předpokládalo, žs morfologická a taxonomická diversifikace makroorganismů proběhla na začátku mezoproterozoika před 1,6 miliardami let. Pracovníci šesti evropských univerzit nyní popsali nález struktur z černých břidlic v Gabonu, starých 2,1 miliard let. Útvary měří až 12 cm a mají charakter ohebných vrstev. Geochemická analýza naznačuje, že sedimenty byly uloženy pod vodním sloupcem, kdy šlo zřejmě o biogenní objekty, v nichž docházelo k mezibuněčné signalizaci, jak ji známe u mnohobuněčných organismů. Fosílie z Gabonu pocházejí z období po vzrůstu koncentrace kyslíku (před 2,45–2,32 miliardami let) a posléze vedly ke vzniku mnohobuněčného života o 1,5 miliard let později.

Odeslat komentář k článku "Organismy s koordinovaným růstem v kyslíkatém prostředí před 2,1 miliardami let "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Organismy s koordinovaným růstem v kyslíkatém prostředí před 2,1 miliardami let " e-mailem

Diskuse/Aktualizace