Orientaci vyčicháme

18.10.2018
Citace:
L.Dahmani et al., An intrinsic association between olfactory identification and spatial memory in humans, Nature Communications, volume 9, Article number: 4162 (2018), https://doi.org/10.1038/s41467-018-06569-4
Zdroj
Na řezu mozkem je hipokampus zvýrazněn modře (Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons).

Lidé s citlivějším čichem mají lepší prostorovou orientaci. Nejde o překvapující výsledek, uvážíme-li, že pro řadu živočichů, např. psa, je hlavním orientačním smyslem čich. Navíc identifikace čichem a prostorovou orientaci řídí překrývající se oblasti mozku v orbitofrontálním kortexu a hipokampu. Orbitofrontální kortex je část mozkové kůry přímo nad očima a hipokampus najdeme ve střední oblasti spánkového laloku, jak vidíme na obrázku (Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons).

Experimenty ukazují, že čím silnější je levý střední orbitofrontální kortex a čím větší je objem pravé části hipokampu, tím lépe si testované osoby vedou v čichových i orientačních testech. Osoby s poškozenou příslušnou částí orbitofrontálního kortexu v testech selhávají, zatímco osoby s obdobným postižením jiné části mozku dosahují výsledků jako zdraví. „Pokusy ukazují, že čich a prostorová paměť jsou zakotveny ve stejných oblastech mozku a úzce souvisejí,“ uzavírá Louisa Dahmani McGill University v Montreal se svými kolegy.

 
Odeslat komentář k článku "Orientaci vyčicháme "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Orientaci vyčicháme " e-mailem

Diskuse/Aktualizace