Osvícená erekce

26.5.2015
nahoře potkaní samec s penisem ztopořeným modrým světlem, vlevo dole GTP, vpravo dole cGMP

Vyvolat erekci modrým světlem zatím u laboratorních potkanů (Rattus norvegicus) dokážou v laboratoři prof. M. Fusseneggera z ETH Zurich. Nejprve topořivá tělíska v penisech pokusných samců geneticky modifikují tak, aby místo běžného enzymu guanylátcyklázy obsahovala stejně fungující enzym původem z bakterií rodu Beggiatoa řádu Thiotrichales, který pracuje jen po ozáření modrým světlem. Guanylátcykláza hraje důležitou roli při vzniku erekce. Aktivuje ji oxid dusnatý, který je důsledkem dlouhého procesu přenosu nejrůznějších sexuálních podráždění až na buněčnou úroveň. Bakteriální guanylátcyklázu aktivuje modré světlo, takže celý předcházející proces, který může být různými způsoby narušen, lze zcela pominout. Jak již název napovídá, guanylátcykláza dělá z guanosintrifosfátu GTP cyklický guanosinmonofosfát cGMP. Ten uzavírá iontové kanály pro vápenaté ionty v buněčných membránách, což vede k poklesu koncentrace vápenatých iontů uvnitř buněk. V důsledku toho se uvolní hladké svalstvo topořivých těles, zvýší se přítok krve a dostaví se erekce. Současné prostředky pro povzbuzení erekce, jako Viagra, Levitra, nebo Cialis, jsou inhibitory enzymu, který rozkládá již vzniklý cGMP. Na obrázku vidíme nahoře potkaního samce s penisem ztopořeným modrým světlem, vlevo dole guanosintrifosfát GTP, vpravo dole cyklický guanosinmonofosfát cGMP

 
Odeslat komentář k článku "Osvícená erekce "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Osvícená erekce " e-mailem

Diskuse/Aktualizace