Otevřená struktura bránového kruhu ve vysokovodivém K+-kanálu

24.2.2012

Vysokovodivé K+-kanály fungují v řadě fyziologických procesů, které spojují membránový potenciál s vnitrobuněčnou koncentrací Ca2+, včetně neuronové elektrické aktivity, kontrakce kosterních i hladkých svalů a ladění vlasových buněk. Jako ostatní napěťově závislé K+-kanály, vápníkem aktivované kanály se otvírají při depolarizaci buněčné membrány, ale na rozdíl od ostatních K+-kanálů se otvírají též při vzrůstu intracelulární koncentrace Ca2+. Otevření kanálu je umožněno takzvaným bránovým kruhem v cytoplasmě. Nyní byla popsána struktura tohoto kruhu při vazbě Ca+ i mimo ni. Ukázalo se, že jedna vrstva kruhu v reakci na vazbu Ca2+ se otvírá jako lístky květu. Jde tu o ukázku toho, jak vazba Ca2+ může otevřít transmembránový pór.

Odeslat komentář k článku "Otevřená struktura bránového kruhu ve vysokovodivém K+-kanálu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Otevřená struktura bránového kruhu ve vysokovodivém K+-kanálu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace