Ozon snižuje produktivitu práce

12.3.2013
struktura ozonu

Souvislostí mezi znečištěním ovzduší a produktivitou práce sledují na Mailman School of Public Health, což je jedna z fakult newyorské Columbia University a jedno ze tří amerických akademických pracovišť, které se soustřeďují na problematiku veřejného zdraví. Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, který je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Tým Doc.Matthewa Neidella zjistil, že i nízké koncentrace přízemního ozonu snižují produktivitu práce pracovníků v zemědělství o 5,5% již při koncentraci 10 ppb (částic z miliardy), což je výrazně pod povolenými hladinami. Přízemní ozon je ozon, který se nachází v nízkých vrstvách atmosféry. Na rozdíl od stratosférického ozonu (ozonové vrstvy), jež nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením, přízemní ozon díky své vysoké chemické reaktivitě škodí. Otázkou zůstává, je-li to skutečně ozon, který ovlivňuje produktivitu práce, nebo celkový aktuální místní stav atmosféry včetně počasí, jehož je přízemní ozon pouze důsledkem. Škodlivost přízemního ozonu pro rostliny byla již prokázána (akademon.cz 1.9.2007).

 
Odeslat komentář k článku "Ozon snižuje produktivitu práce "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ozon snižuje produktivitu práce " e-mailem

Diskuse/Aktualizace