Palivo z oxidu uhličitého

26.11.2009

Rich Diver ze Sandia National Laboratories sestrojil sluncem vyhřívaný reaktor, který při teplotě 1.500 stupňů Celsia redukuje oxid uhličitý na oxid uhelnatý, využitelný jako palivo. Surovinou bude CO2 izolovaný ze spalných plynů elektráren. Reaktor tvoří dvě komory, oddělené sadou rotujících disků z oxidů železa připravených tak, že za vysoké teploty uvolňují kyslík, za nižší teploty ho naopak pohlcují. Během rotace ztratí disky ve vyhřáté části reaktoru svůj kyslík, který v chladné části reaktoru odeberou z molekuly oxidu uhličitého a zredukují ho na uhelnatý. Vynálze očekává komerční využití jeho technologie během 20 let. Nesmíme zapomenout, že oxid uhelnatý CO je prudce jedovatý plyn. Kvůli tomu byl dříve rozšířený svítiplyn nahrazen v domácnostech zemním plynem. Nicméně budeme-li ho využívat jen v průmyslovém měřítku, kvalifikovaná obsluha může předejít otravám.

 
Odeslat komentář k článku "Palivo z oxidu uhličitého "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Palivo z oxidu uhličitého " e-mailem

Diskuse/Aktualizace