Paměť chemických reakcí

3.9.2016
Schéma jejich možného zapojení oscilátorů pro uchování černobílého obrázku po jednotlivých bitech (Y.Fang et al., Pattern recognition with materials that compute, Science Advances  02 Sep 2016, Vol. 2, no. 9, e1601114, DOI: 10.1126/sciadv.1601114).

Výpočetními systémy, které jsou založeny na chemicko-mechanických oscilátorech, se zabývají Yan Fang a Anna C. Balasz spolu s dalšími kolegy z University of Pittsburgh. Základem je oscilátor založený na kombinaci oscilační Bělousovovy-Žabotinského chemické reakce a piezoelektrické destičky. Oscilační chemické reakce jsou takové, které produkují vlastní katalyzátor. Při vhodném uspořádání nikdy nedospějí do rovnovážného stavu, nýbrž koncentrace sloučenin, které se na nich podílejí, se periodicky mění. Reakční směs uzavřeli do poly(N-izopropylakrylamidového) gelu. Změny chemického složení způsobovaly změny osmotického tlaku v gelu, takže tlak na přiloženou piezoelektrickou destičku periodicky kolísal. V důsledku toho oscilovalo i napětí generované piezoelektrickým zirkoničitanem-titaničitanem olovnatým Pb(ZrxTi(1-x))O3. Propojení jednotlivých oscilátorů elektrickým vodičem způsobí jejich synchronizaci; podle zapojení polarity buď ve shodné nebo opačné fázi. Spojení většího počtu oscilátorů může fungovat jako dvoustavová paměť. Na obrázku vidíme schéma jejich možného zapojení pro uchování černobílého obrázku po jednotlivých bitech (Y.Fang et al., Pattern recognition with materials that compute, Science Advances 02 Sep 2016, Vol. 2, no. 9, e1601114, DOI: 10.1126/sciadv.1601114).

 
Odeslat komentář k článku "Paměť chemických reakcí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Paměť chemických reakcí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace