Parazit žere kuklu

31.8.2018
Citace:
T. van de Kamp et al., Parasitoid biology preserved in mineralized fossils, Nature Communications, volume 9, Article number: 3325 (2018), https://doi.org/10.1038/s41467-018-05654-y
Zdroj
Parazitická vosa druhu Xenomorphia resurrecta klade vajíčko do muší kukly. Larva, která se z něj vylíhne, sežere přeměňující se larvu mouchy a sama se uvnitř zakuklí a dokončí přeměnu. Obrázek je založen na původních datech získaných počítačovou tomografií, barvy jsou dohadem (Nature Communications. 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-05654-y Creative Commons Attribution 4.0 International Public License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).

Na obrázku vidíme rekonstrukci třetihorní parazitické vosy druhu Xenomorphia resurrecta, jak klade vajíčko do muší kukly. Larva, která se vylíhne, sežere larvu mouchy a sama se zakuklí a dospěje. Obrázek je založen na původních datech získaných průzkumem 1.510 fosilizovaných kukel z fosforitového dolu ve francouzském Quercy ve stáří od 66 do 23 milionů let. V 55 z nich dlely parazitické vosy, kromě jiných čtyři doposud neznámé vyhynulé druhy. V tomto případě je správnější hovořit o parazitoidech, protože nakonec svého hostitele sežerou.

Vnitřní stavbu tak kompaktních a strukturovaných vzorků můžeme studovat pouze pomocí moderní počítačové tomografie využívající synchrotronového, velmi intenzivního rentgenového záření elektronů kroužících relativistickými rychlostmi v magnetickém poli. Moderní technologie potvrdila podezření, které vyslovil švýcarský entomolog Eduard Handschin v roce 1944. Povšiml si, že některé muší kukly svými obrysy připomínají spíše parazitické vosy než původní obyvatele. Video založené na tomografických dat ukazuje vnitřní stavbu kukly.

 
Odeslat komentář k článku "Parazit žere kuklu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Parazit žere kuklu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace