Peptidové hrátky

4.10.2013
Snímek peptidových nanočástic pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem, Jordan M. Fletcher et al., Science 340, 595 (2013);str.598, DOI: 10.1126/science.1233936

Bílkoviny se díky své mnohotvárnosti významně podílejí na stavbě a fungování našich těl a plní v nich nejrozmanitější funkce. Tým britských chemiků z University of Bristol pod vedením prof. Dereka N. Woolfsona využil jejich rozmanitých vlastností a připravil soubor peptidů, který ve vodném roztoku samovolně vytvoří duté nanočástice o průměru 100 nm. Jejich stěnu tvoří monomolekulární vrstva. Peptidy jsou malé bílkoviny tvořené nanejvýš deseti aminokyselinami. Do rodiny nano-čehosi přibyl další člen. Příprava je z chemického hlediska velmi zajímavá a umožňuje velkou variabilitu, možné užití zůstává zatím jen ve spekulativní oblasti. Na obrázku vidíme snímek peptidových nanočástic pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem, Jordan M. Fletcher et al., Self-Assembling Cages from Coiled-Coil Peptide Modules, Science 340, 595 (2013);str.598, DOI: 10.1126/science.1233936.

 
Odeslat komentář k článku "Peptidové hrátky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Peptidové hrátky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace