Periodicita podmořské vulkanické aktivity

10.2.2015
Polštářová láva, která vzniká vytéká-li láva pod vodou, Caldere de Taburiente, La Palma, Kanárské ostrovy

Četnost podmořských sopečných výbuchů a výlevů lávy ovlivňují fáze Měsíce a vzdálenost Země od Slunce. Zjistila to Doc.Maya Tolstoy z newyorské Columbia University. Identifikovala několik překrývajících se periodicit, který kolísají od týdnů po 100.000 let. Dochází k nim zejména v první polovině roku, a to v období po první a třetí čtvrti měsíce. Znamená to, že jsou citlivé na excentricitu zemské dráhy kolem Slunce a na drobné změny slapových sil. Periodická podmořská vulkanická aktivita je taktéž nevelkým, ale setrvalým zdrojem oxidu uhličitého. Může tak ovlivňovat vývoj klimatu. Zdá se, že existuje její souvislost s Milankovičovými cykly, což jsou periodické změny klimatu v závislosti na změnách excentricity oběžné dráhy a sklonu a precesi zemské osy.

 
Odeslat komentář k článku "Periodicita podmořské vulkanické aktivity "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Periodicita podmořské vulkanické aktivity " e-mailem

Diskuse/Aktualizace