Pěstování rýže v dávnověku

17.10.2007

Že se rýže začala pěstovat v Číně před několika tisíci let, se předpokládá zcela obecně, ale teprve nyní se ukázalo, že na nejstarším nalezišti starém 7700 let se neolitickým komunitám podařilo pěstovat rýži Oryza rufipogon v nížinných bažinách, kde zaplavení brakickou vodou bylo zabráněno stavbou hrází, které zároveň udržovaly na místě sezónní záplavovou vodu bohatou na živiny. Dané území bylo zřejmě opuštěno před 7550 lety, kdy došlo k jeho zaplavení mořem. Je zřejmé, že pěstování rýže na dosud běžných terasovitých políčkách vzniklo už za přechodu od mezolitického lovce-sběrače k neolitickému usazenému zemědělci.

Odeslat komentář k článku "Pěstování rýže v dávnověku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pěstování rýže v dávnověku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace