Po rumu došlo i na tuzemák

26.9.2017
Citace:
EFSA CEF Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids), Silano V, Bolognesi C, Castle L, Cravedi J-P, Engel K-H, Fowler P, Franz R, Grob K, Gürtler R, Husoy T, Kärenlampi S, Milana MR, Penninks A, Tavares Poças MF, Smith A, Tlustos C, Wölfle D, Zorn H, Zugravu C-A, Beckman Sundh U, Benigni R, Brimer L, Mulder G, Oskarsson A, Svendsen C, Martino C and Mennes W, 2017. Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether. EFSA Journal 2017;15(8):4897, 53 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4897
Zdroj
Základní složky rumového etheru.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA) dospěl k závěru, že tzv. rumový ether (angl. rum ether), základní rumové aroma, může obsahovat škodlivé sloučeniny. Připravuje se destilací směsi koncentrovaného alkoholu, dřevního octa (angl. pyroligneous acid), koncentrované kyseliny sírové a oxidu manganičitého. Dřevní ocet je tmavá kapalina, která vzniká při pyrolýza v rozsahu 200 - 500 stupňů Celsiasuché destilaci dřeva?. Její hlavní složky jsou kyselina octová, aceton a methanol, přičemž ve složení produktů různých výrobců najdeme velké rozdíly.

Ano, to skutečně najdeme v tuzemáku.

V bezbarvém a po rumu chutnajícím rumovém etheru nalezli experti EFSA při chemické analýze pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 84 těkavých organických sloučenin. Několik dalších zůstalo neidentifikováno. Rozdělili je podle podobnosti do dvanácti skupin, z nichž osm označili za bezproblémové.

Za karcinogenní pokládají některé látky ze skupiny 1 (nasycené lineární primární alifatické alkoholy/aldehydy/kyseliny/estery a acetály včetně cyklických) a 12 (deriváty furanu). U skupiny 3 (α,ß-nenasycené lineární a rozvětvené alifatické primární alkoholy/ketony/estery, kromě esterů α,ß-nenasycených karboxylových kyselin) a 10 (alifatické a alicyklické ethery) konstatovali nedostatek údajů. Složení skupin a rumového etheru, jakož i strukturní vzorce zmíněných sloučenin najdeme v EFSA Journal. Základní složky rumového etheru vidíme na obrázku. Kromě furanu jde o sloučeniny, jejichž obsah přesahuje 1%. Kvůli jednoduché struktuře na obrázku nenajdeme ethanol CH3CH2OH a methanol CH3OH.

Závěry EFSA vycházejí ze strukturní podobnosti sloučenin, nikoliv z toxikologických testů, takže můžeme hovořit nanejvýš o podezření na karcinogenitu. Používáme-li tuzemák jako koření do sladkostí, pečiva, krémů a ovocných salátů, nebezpečí je mizivé. Konzumenty většího množství oblíbeného nápoje ohrožuje více alkohol, než rakovinotvorné substance s mizivým obsahem.

testament 8.10.2017: Lze jen závidět britům, že se jich po brexitu podobné "objevy" už netýkají.

 
Odeslat komentář k článku "Po rumu došlo i na tuzemák "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Po rumu došlo i na tuzemák " e-mailem

Diskuse/Aktualizace