Podpora rostlinné obrany

25.7.2013
Citace:
J.Orrock et al., Induced defences in plants reduce herbivory by increasing cannibalism, Nature Ecology & Evolution (2017) doi:10.1038/s41559-017-0231-6
Zdroj
Nahoře chemická struktura jasmonové kyseliny, dole jejího methylesteru.

Objev genu, který reguluje působení rostlinného hormonu kyseliny jasmonové (3-oxo-2-(2‘-cis-pentenyl)cyklopentan-1-ethanová kyselina), by mohl vést ke zvýšení rezistence rostlin, aniž by to snižovalo jejich růst. Kyselina jasmonová (struktura obr. nahoře) pomáhá rostlinám v zapuzování hmyzu a patogenů. Pracovníci univerzity v Pekingu identifikovali gen nazvaný JAV1 v modelové rostlině Arabidopsis thaliana (huseníček rolní), který potlačuje řadu projevů kyseliny jasmonové. Protein JAV1 byl odbourán při napadení hmyzem nebo plísní. Umlčení genu JAV1 zvýšilo rezistenci rostliny k chorobám, ale neovlivnilo plodnost a další vývojové pochody.

18.7.2016: Kyselina jasmonová pomáhá při ochraně rostlin i proti býložravým obratlovcům. Zjistili to Ricardo A.R. Machado a Matthias Erb z Max-Planck-Institut für chemische Ökologie v Jeně spolu s dalšími kolegy u divokého druhu tabáku Nicotiana attenuata, který roste v západní části Severní Ameriky. Blokování syntézy kyseliny jasmonové vedlo k výraznému poklesu koncentrace nikotinu v rostlinách a k výraznějšímu okusování od místního králíka horského (Sylvilagus nuttallii). Nutno podotknout, že spásání býložravci představuje pro rostliny větší hrozbu než napadení hmyzem. Větší zvíře toho prostě více sežere.

Kanibalismus housenek 17.7.2017: Lilek rajče (Solanum lycopersicum), což je normální rajče, se brání methylesterem kyseliny jasmonové. Jeho strukturu vidíme na obrázku dole. V housenkách blýskavice červivcové (Spodoptera exigua) probouzí žravost zaměřenou proti ostatním housenkám téhož druhu. Poklesne tak jejich počet i apetit. Jde zřejmě o obecnější mechanismu, pokusy proběhly se jmenovanými druhy.

Odeslat komentář k článku "Podpora rostlinné obrany "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Podpora rostlinné obrany " e-mailem

Diskuse/Aktualizace