Podrobné mapy znečištění

13.7.2009

Imperial College London spustila projekt vedený prof.Johnem Polakem, v jehož rámci bude stovka detektorů rozmístěna tak, aby přinášeli podrobné informace o hluku a znečištění ovzduší, hlavně obsahu oxidu uhelnatého, siřičitého a oxidů dusíku. Vozidla pohybující se na území South Kensingtonu (např. autobusy) ponesou detektory vybavené ultrafialovými spektrometry, které v pětivteřinových interval budou analyzovat ovzduší. Jiný typ detektorů ponesou chodci a cyklisté v kapsách svých oděvů. Jejich přesnou polohu určí GPS. Pevně umístěné detektory na křižovatkách, přechodech pro chodce, dálnicích a v průmyslových zónách v South Kensingtonu, Gatesheadu a Leicesteru doplní celý projekt, v jehož rámci bude nasazeno na 100 takových zařízení. Údaje získané pomocí velmi podrobných měření namohou zlepšení čistotu ovzduší ve městech.

 
Odeslat komentář k článku "Podrobné mapy znečištění "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Podrobné mapy znečištění " e-mailem

Diskuse/Aktualizace