Podrobnosti ze života mravenců

19.4.2013
mravenec Camponotus fellah, Izraeal, foto  Didier Descouens 5.7.2011, Wikimedia Commons, Creative Commons CC BY. Úsečka v dolní části obrázku je 1 cm dlouhá.

nám přinesla pozorování, které provedla Danielle Mersch z Lausanneské univerzity se svými kolegy. Po dobu 41 dní sledovali kamerami šest kolonií mravence druhu Camponotus fellah, jež žije ve Středomoří i Africe. Před tím si označili štítky s kódy 122 až 192 jedinců v každé kolonii, takže byli individuálně rozlišitelní. Zjistili, že dělnice se podle věku dělí do tří skupin. Nejmladší se starají o potomstvo, starší o úklid a nejstarší shánějí potravu. Uvnitř skupin mravenci spolu komunikují výrazně více než mezi skupinami. Foto Didier Descouens 5.7.2011, Creative Commons CC BY.

Další mravenčí aktuality najdeme zde:

Mravenčí rebelie 2.1.2013

Geny sociálního chování 15.2.2011

Mravenci v medicíně? 6.3.2002

Nepotismus u mravenců 27.2.2003

 
Odeslat komentář k článku "Podrobnosti ze života mravenců "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Podrobnosti ze života mravenců " e-mailem

Diskuse/Aktualizace