Pohnojme živcem

31.10.2017
Citace:
D.Ciceri et al., Potassium fertilizer via hydrothermal alteration of K-feldspar ore, Green Chem., 2017,19, 5187-5202, doi: 10.1039/C7GC02633A
Zdroj
Vzorky draselného živce (foto United States Geological Survey).

Jako všechny tropické půdy jsou i brazilské chudé na živiny, takže tamní zemědělci hodně hnojí. Devadesát procent použitých draselných hnojiv pochází až ze vzdálené kanadské provincie Saskatchewan. Chemici z Massachusetts Institute of Technology v americké CambridgeMIT? vyvinuli jednoduchou metodu, jak potřebné hnojivo získat z draselného živce (angl.feldspar), viz obr. (foto United States Geological Survey). Přestože jde o velmi hojné minerály, pomalé zvětrávání znemožňuje jejich užití jako hnojiv.

Hornina syenit (foto United States Geological Survey).Výchozí surovinu představuje magmatická hornina syenit (viz obr.) s vysokým obsahem draselného živce. Po rozemletí v kulových mlýnech spolu s hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 následuje pětihodinové zahřívání s vodou za tlaku při 200 oC. Struktura se naruší natolik, že další uvolňování draselných iontů K+ v půdě není problém. David Ciceri, jeden z vynálezců nového hnojiva, popsanou metodu označuje jako „zrychlené zvětrávání v autoklávu“.

Jako draselné živce označujeme skupinu velmi rozšířených minerálů tvořených hlinitokřemičitanem draselným KAlSi3O8. Krystalují v trojklonné nebo jednoklonné soustavě. Představují důležitou surovinu pro sklářský a keramický průmysl a nyní možná i pro zemědělství.

 
Odeslat komentář k článku "Pohnojme živcem "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pohnojme živcem " e-mailem

Diskuse/Aktualizace