Poklady na dně jezera Van

15.3.2007

Usazeniny na dně tureckého jezera Van nám mohou přinést mnoho informací o vývoji klimatu v oblasti za posledních až 800 tisíc let. Na jeho dně se nachází místy až 400 m silná vrstva směsi vápence a pylu z rostlin, kterou nyní intenzivně zkoumá skupina paleobotaniků z Bonnské univerzity. Rok po roce v okolí vykvétaly rostliny a jejich pyl dopadal též na vodní hladinu, kde pomalu klesal ke dnu. Tam ho fixoval zároveň se usazující vápenec. Vznikla tak mocná vrstva, ze které můžeme podle pylových zrn usoudit na druhovou skladbu rostlinstva v okolí v tom kterém období. A právě druhová skladba rostlinstva nám poskytuje informace o klimatu v tom kterém roce.

 
Odeslat komentář k článku "Poklady na dně jezera Van "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Poklady na dně jezera Van " e-mailem

Diskuse/Aktualizace